Pazar, Kasım 08, 2009

anlamlı...

bu günlerde ya da her zaman anlamlı olduğunu düşündüğüm güzel bir şiire yer vermek istedim bu akşam. belki kıymetini daha doğru bilmeye çalışırız insanların diye...

Now that he is safely dead
Let us praise him
build monuments to his glory
sing hosannas to his name.
Dead men make
such convenient heroes: They
cannot rise
to challenge the images
we would fashion from their lives.
And besides,
it is easier to build monuments
than to make a better world.
/
"madem ki öldü salimen
bırakın yüceltelim onu
anıtlar inşa edelim görkemine
adına rahmet okuyalım
ölmüş adamlardan çıkar
böyle münasip kahramanlar: Onlar
dirilemezler
karşı çıkmak için
yaşamlarından biçimlendireceğimiz imgelere
hem, üstelik
daha kolaydır anıtlar yapmak
daha iyi bir dünya yaratmaktan


-carl wendell hines